Zielona karta – ubezpieczenie na zagraniczne podróże


Planując wyjazd na zagraniczne wakacje ważne jest by pamiętać o ubezpieczeniu. Komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w całej Polsce oraz Unii Europejskiej. Jednak nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdym miejscu, także podróżując poza Unię. Wybierając się do Rosji, na Białoruś, czy na Ukrainę, zwykłe ubezpieczenie nie wystarczy. w tych krajach potrzebna będzie dodatkowa polisa. Chodzi tutaj oczywiście o Zieloną Kartę.

Czym w ogóle jest Zielona Karta?

To obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku podróżowania do krajów należących do systemu Zielonej Karty, które wymagają certyfikatu ZK.

Oficjalna nazwa tej polisy to Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego, a nazwa potoczna wzięła się od jej koloru. Treść polisy sporządzona jest nie tylko w języku polskim, ale także w angielskim i francuskim.

W jakich państwach potrzebujemy Zieloną Kartę?

Państwa w których posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe to:

– Albania

– Białoruś

– Bośnia i Hercegowina

– Iran

– Izrael

– Macedonia

– Maroko

– Mołdawia

– Rosja

– Czarnogóra

– Tunezja

– Turcja

– Ukraina

Zakres odpowiedzialności z Zielonej Karty

Przyda się ona na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim na terenie państwa niewchodzącego w skład Unii Europejskiej, a respektującego tę polisę. Szkody te muszą być wynikiem wypadku drogowego spowodowanego przez posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym.

Zakres odpowiedzialności za powstałe szkody jest identyczny jak w normalnym OC. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń który wydał kartę, bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w zakresie wypłaty należnego odszkodowania.

Podsumowując Zielona Karta to ubezpieczenie chroniące od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek wypadku drogowego na terytorium kraju innego niż Polska i nienależącego do Unii Europejskiej.

Zielona Karta jest darmowa jeżeli jest wykupiona u tego samego ubezpieczyciela co OC komunikacyjne. Karta wydawana jest na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy. O dokładnym czasie trwania polisy decydujesz Ty sam.

Karta nie jest potrzebna podczas wyjazdu do krajów członkowskich UE.