Życie/Zdrowie


Co warto wiedzieć o Programie Warta dla Ciebie i Rodziny?

 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny? Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób w wieku poniżej 80 roku życia, oferując zabezpieczenie finansowe ubezpieczonemu i jego najbliższym, w przypadku trudnych sytuacji losowych (w chorobie oraz po wypadku). Ubezpieczenie oferuje zakres ochrony dostosowany do potrzeb ubezpieczeniowych: osób posiadających rodzinę, samodzielnego rodzica z dzieckiem, par, singli, osób po 55. roku życia oraz osób o szczególnym statusie majątkowym.Unikalna konstrukcja ubezpieczenia zapewnia klientom indywidualnym szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy (np. wypłata w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów).
 • Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny? To ubezpieczenie typowo ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych. Zakres ochrony zależny jest od wybranego przez ubezpieczającego wariantu ubezpieczenia oraz pakietów dodatkowych. Dostępny w wariantach Pakiet Medyczny, m.in. zapewnia pomoc lekarzy specjalistów, wizytę pielęgniarki, transport medyczny, czy opiekę domową po hospitalizacji.
 • Jaki zakres zdarzeń obejmuje ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny? Poszczególne warianty ubezpieczenia chronią Twoją rodzinę na wypadek, gdyby coś Ci się stało lub gdyby Ciebie zabrakło. Mogą zapewnić wypłatę pieniędzy w razie Twojej choroby lub pobytu w szpitalu czy też  w chwili urodzenia się dziecka. Mogą także obejmować ochroną ubezpieczeniową życie rodziców, teściów, małżonków, partnerów oraz dzieci. Warianty z szerszym zakresem ochrony zapewniają wsparcie finansowe w razie Twojej operacji oraz zachorowania dzieci, małżonka lub partnera, a także ich pobytu w szpitalu z różnych przyczyn.
 • Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta dla Ciebie i Rodziny? Składki można opłacać z częstotliwością miesięczną za pomocą przelewu lub e-płatności.
 • Co się stanie z umową jeśli nie będę mógł opłacać składek? W takiej sytuacji należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia (wypowiedzenie ma skutek na koniec miesiąca, w którym Warta otrzyma pisemne wypowiedzenie).
 • Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny? Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres  korzystania z ochrony zależy od klienta  i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia.
 • W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny? Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 80 roku życia (w zależności od wariantu ubezpieczenia).
 • Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny? Początek odpowiedzialności następuje w kolejnym dniu po opłaceniu składki.
  Za dzień opłacenia składki uznaje się dzień wpływu składki na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia.
   

  W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

  Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dodatkowymi dotyczącymi ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny dostępnymi poniżej:

  Warta dla Ciebie i Rodziny – karta produktu
  Zdrowie plus – pakiet dodatkowy
  Wypadek – pakiet dodatkowy
  Aktywni – pakiet dodatkowy
  Aktywni – pakiet medyczny
  Zdrowie dziecka – pakiet dodatkowy
  Aktywne dziecko – pakiet dodatkowy