Podróż


Ubezpieczenie to gwarancja pokrycia kosztów leczenia zarówno w państwowych jak i prywatnych placówkach medycznych na całym świecie. To również dodatkowe świadczenia, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla:

  • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
  • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
  • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.
  • Umowa może być zawarta jako:
a) polisa indywidualna
b) polisa rodzinna
c) polisa zbiorowa