Gwarancje finansowe


Posiadamy bardzo szeroką ofertę z grupy ubezpieczeń finansowych. Dzięki dużej wiedzy  i nabytemu doświadczeniu, możemy szybko i sprawnie przygotować dla Państwa gwarancję zapłaty wadium, a także gwarancję należytego wykonania kontraktu, gwarancję należytego usunięcia wad i usterek (tzw. rękojmia), gwarancję zwrotu zaliczki, a także gwarancję zapłaty należności celnych. W zależności od potrzeb Klienta, mamy możliwość zrealizowania gwarancji incydentalnej przygotowanej na potrzeby konkretnego przetargu lub kontraktu, lecz także otwarcia tzw. limitu gwarancyjnego, w ramach którego bez zbędnych formalności, wystawiane są poszczególne gwarancje. Co ważne, uruchomienie samego limitu gwarancyjnego jest bezpłatne.

W przypadku gwarancji ubezpieczeniowych, zobowiązanie gwaranta (Towarzystwa Ubezpieczeniowego),  przyjmuje zwykle postać zobowiązania nieodwołalnego i bezwarunkowego, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie jest zależna od istnienia uchybień dłużnika wobec gwaranta czy beneficjenta wobec dłużnika. Gwarancje ubezpieczeniowe mają jeszcze jedną, bardzo istotną cechę – nie obniżają zdolności kredytowej podmiotu, jak ma się to w przypadku gwarancji bankowych.