Ubezpieczenie mienia dla firm – zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie.


Wykupienie ubezpieczenia nie dotyczy dzisiaj tylko osób fizycznych, ale również powinny zadbać o to małe czy też większe przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie mienia, które znajduje się w firmie to bardzo istotna kwestia. Istnieje rodzaj ubezpieczenia, którego ochrona obejmuje wszelkie ryzyka takie jak np.: budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie i wiele innych.

Jest również możliwość wyboru wariantów ubezpieczenia. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach którego można ubezpieczyć budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze.

W kolejnym wariancie ubezpieczone mienie objęte jest ochroną od szkód powstałych w skutek: kradzieży z włamaniem, rabunku, ale też obejmuje koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń lokalu.

Ochrona ubezpieczeniowa może być także poszerzona o ryzyka dodatkowe, czyli ubezpieczenie wartości pieniężnych, ubezpieczenie mienia od wandalizmu, ubezpieczenie szyb oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Na co dzień nie myślimy za często na temat tego, co może się nam przytrafić. W firmach mamy wiele wartościowych przedmiotów, które na skutek różnych zdarzeń losowych mogą uleć zepsuciu, czy zniszczeniu. Warto jednak przemyśleć sobie zakup ubezpieczenia, które w bardzo wielu przypadkach może okazać się pomocne.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powstałe niezależnie od woli ubezpieczeniowego, a szczególne szkody powstałe wskutek: błędów projektowych czy konstrukcyjnych, błędów podczas montażu maszyn, zwarcia, dostania się ciała obcego oraz wielu innych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego także objęte jest ochroną w pewnym zakresie. Obejmuje ona szkody powstałe poprzez: niewłaściwą obsługę sprzętu, celowe uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzeci, czy też wskutek kradzieży. Ochrona obejmuje też szkody spowodowane zalaniem, pożarem, czy też innymi zdarzeniami losowymi.

Ochrona może być dodatkowo rozszerzona również o ubezpieczenie nośników danych, nośników pamięci oraz dodatkowych kosztów prowadzenia działalności.

Zadbaj o swoją firmę oraz obecne w niej wyposażenie i sprzęt poprzez zakup odpowiedniej oferty ubezpieczenia.

Zgłoś się do biura Apfinanse, dowiesz się tam wszystkich szczegółów.