Ubezpieczenia w transporcie drogowym.


Szeroko rozumiana branża transportowa właściwie łączy się z zarządzaniem ryzykiem oraz z odpowiednimi produktami ubezpieczeniowymi. Ochrona ubezpieczeniowa dobrana w odpowiedni sposób zabezpieczenia przed skutkami ewentualnych szkód podczas transportu ładunków. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń przeznaczonych dla przewoźników, producentów, handlowców, jak i eksporterów czy importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary.

Na początku należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, co uznajemy za ryzyko? Ryzyka związane z pojazdem, jego ruchem lub dotyczące kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Wszystkie firmy, które świadczą usługi związane z dystrybucją są zobligowani do korzystania nie tylko z OC i AC pojazdu, ale również do sięgnięcia po ubezpieczenie przewoźnika.

Taka polisa obejmuje: odpowiedzialność cywilną właścicieli pojazdów mechanicznych (dotyczącą szkód związanych z ruchem tych pojazdów) – pakiety OC, odpowiedzialność cywilną właścicieli pojazdów mechanicznych realizujących usługi dystrybucyjne w ruchu zagranicznym, pojazdy mechaniczne od utraty, uszkodzenia bądź zniszczenia, koszty udzielenia pomocy drogowej, następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, szyby samochodowe oraz utratę wartości pojazdu.

W transporcie drogowym występuje wiele ryzyk, przed którymi należy się chronić. Przewoźnik powinien skorzystać z ubezpieczenia OCP, dzięki któremu zabezpieczy się przed finansowymi skutkami szkód. Trzeba pamiętać, że OCP chroni towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy przewoźnika i nie obejmuje wszystkich ryzyk. Ochronie interesów właściciela ładunków służy polisa cargo.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem transportowym przewoźnika? Napisz do nas a rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.