Ubezpiecz swój pojazd, kilka słów o ubezpieczeniu OC.


Większość z Nas posiada, albo będzie posiadać auto lub inny pojazd mechaniczny. Zobowiązuje to do opłacania obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przedmiot ubezpieczenia stanowi odpowiedzialność cywilna osoby, która przy kierowaniu pojazdem mechanicznym  wyrządziła komuś szkodę w związku z ruchem pojazdu. Od roku 2015 zmieniły się przepisy nie tylko ruchu drogowego ale także przepisy dotyczące braku ubezpieczenia OC. Stały się one bardziej restrykcyjne.

Każdego roku ustalane są wysokości grzywny jaka czeka niewywiązujących się z obowiązku opłacania polisy OC. W pierwszych trzech kwartałach roku poprzedniego kierowcy nieposiadający ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wpłacili do skarbu państwa około 40 milionów złotych. Zwracając uwagę na to, że stawki za brak OC wzrosły, wpływy z tego tytułu będą w tym roku znacznie większe.

Jak tak na prawdę ustalana jest wysokość grzywny za brak polisy OC? Otóż wysokość obowiązkowej składki OC ustalana jest indywidualnie przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe. Grzywna za brak tej polisy ustalana jest już odgórnie. W głównej mierze jej wysokość zależy od stawki płacy minimalnej za pracę. Z racji tego, że płaca w roku 2015 wzrosła, to i również kara za niewywiązanie się z opłaty OC uległa wzrostowi.

Kierowcy chcący oszczędzić myślą, że najlepszym sposobem będzie nie wykupienie polisy w ogóle. Pozostają oni w wielkim błędzie. Wystarczy rzucić okiem na liczby. Powiedzmy, że opłata za ubezpieczenie wyniesie 700 złotych. Grzywna od UFG za przerwę w ubezpieczeniu to już nawet 3200 złotych po okresie 15 dni. Jaki jest więc tego efekt? 2,5 tysiąca złotych w plecy.

Warto jest więc korzystać z legalnych form oszczędzania na polisie OC. Są to między innymi zniżki za bezszkodową jazdę. Na prawdę nie opłaca się oszczędzanie na ubezpieczeniu OC.

Wystarczy zgłosić się do firmy zajmującej się ubezpieczeniami, która pomoże w dobraniu odpowiedniej oferty i już nie trzeba martwić się o jakiekolwiek kary.