Ubezpiecz swój dobytek dzięki ofercie ubezpieczenia majątkowego


Obawiasz się o swój majątek? Od teraz już nie musisz. Dzięki ubezpieczeniu majątkowemu zabezpieczysz swój dom, mieszkanie, domek letniskowy, czy też dom w trakcie budowy. Ubezpieczenie może opierać  się na dwóch rodzajach modeli: „ryzyk nazwanych” oraz „all risk”, czyli od wszelkich ryzyk. Lista tych ryzyk jest bardzo długa, ze względu na to często bardzo różne potrzeby każdego z nas.

Co możemy zaliczyć do ubezpieczenia? Dom mieszkalny wraz z jego stałymi elementami, mieszkanie również z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Ubezpieczeniu podlegać może również wyposażenie jakie znajduje się w domu, czy mieszkaniu – tak zwane ruchomości domowe.

Można podawać wiele przykładów listy ryzyk, lecz ze względu na ich dużą ilość przybliżymy kilka z nich. Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych, kradzież z włamaniem oraz rabunek, kradzież bez śladów włamania dla wybranego mienia, uszkodzenie mienia wskutek przepięcia, czy też ubezpieczenie szyb i elementów szklanych od stłuczenia.

Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o kilka dodatkowych możliwości. Są to: assistance, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny, bagaż podróżny) oraz na przykład ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jeśli chcemy móc odpowiednio zabezpieczyć swój dorobek, a tym samym zadbać o bezpieczeństwo swoje, ale i również bliskich warto zastanowić się nad oferta ubezpieczenia majątkowego. Dzięki niemu nie będziemy musieli się już martwić o niespodziewane dodatkowe wydatki oraz inne nieprzyjemności.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu ustalenia jak najlepszej dla Państwa oferty.