Pomyśl o bezpieczeństwie swoich pracowników – grupowe ubezpieczenia pracownicze


Ubezpieczenie powinien posiadać każdy z nas, ale czasami istnieją rozwiązania dzięki którym zakup ubezpieczenia na odpowiednich warunkach jest bardziej korzystne. Grupowe ubezpieczenie pracownicze to dobre zabezpieczenie dla życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin. Tego typu ubezpieczenia zostały stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie zdrowia oraz życia ubezpieczonych pracowników i ich rodzin. 

Możliwość wyboru ubezpieczenia grupowego podnosi atrakcyjność przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie dodatkowych świadczeń. Składki w ubezpieczeniu grupowych są zazwyczaj dużo niższe niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Przy większej ilości pracowników następuje ochrona ubezpieczeniowa bez względu na stan zdrowia.

Taka grupowa polisa ubezpieczeniowa chroni nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy innego stosunku cywilnoprawnego. W przypadku zakończenia stosunku pracy ubezpieczenie to może być kontynuowane indywidualnie.

Jeśli w danej firmie funkcjonuje pracownicze ubezpieczenie grupowe to staje się to bardzo dużym atutem dla firmy.

Ważne – kiedy składkę opłaca pracodawca zostaje on tym samym zwolniony z obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika, a składka ubezpieczeniowa może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Warto więc przy poszukiwaniu pracy zwracać uwagę na to, czy jest możliwość skorzystania właśnie z ubezpieczenia grupowego.

Pracownicze ubezpieczenie grupowe to przede wszystkim niskie składki, brak ankiety medycznej, możliwość dożywotniej – indywidualnej kontynuacji. Dzięki takiej możliwości znacznie podnosi się prestiż firmy.