NNW, czyli czyli ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków


Na rynku dostępnych jest wiele ubezpieczeń, które dotyczą zarówno bezpieczeństwa ludzi, pojazdów, czy innych przedmiotów. Wśród wielu osób panuje mylne przekonanie, że ich nieszczęśliwe wypadki nie dotyczą. Równie często można spotkać się z opinią, że takie wypadki zdarzają się tylko innym. Z tego powodu nie wykupują oni ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rzeczywistość niestety często bywa inna i nikt nie jest chroniony w specjalny sposób, a nieprzewidziane wydarzenie może przytrafić się każdemu i to w najmniej oczekiwanej sytuacji.

Czym tak właściwie możemy nazwać termin – nieszczęśliwy wypadek? Tym terminem nazwać można zdarzenie, które spełnia kilka warunków. Musi być ono wywołane przez siły działające z zewnątrz na ciało osoby ubezpieczonej, zdarzenie musi wystąpić nagle. Jest to działanie wbrew woli poszkodowanego i powoduje ono uszczerbek na zdrowiu w następstwie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Takie zdarzenie to również śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie NNW? Odpowiedź jest niezwykle prosta – dla każdego. Dosłownie każdego może spotkać jakiś nieszczęśliwy wypadek.

Główne korzyści jakie płyną z tego dodatkowego ubezpieczenia to na przykład: zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

W zależności od tego jakie pakiety ubezpieczenia posiada dany ubezpieczyciel, może on pokryć koszty leczenia, ratownictwa i transportu do 3 tys. zł lub 5 tys. zł. Suma ubezpieczenia może wynieść od 10 do 50 tys. zł, a ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone innym ubezpieczyciel może wypłacić nawet 50 tys. zł.

Ubezpieczenie NNW można rozszerzyć właśnie o dodatkową opcję, czyli OC. To dodatkowa ochrona na wypadek kiedy szkoda zostanie wyrządzona innym osobom, ich mieniu. Niektóre firmy oferują też ochronę dla osób wykonujących fizyczną pracę.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków przyda się również podczas wakacyjnych podróży. Można je wykupić na obszar Polski, ale też na zagraniczne kraje.

Pamiętajmy, że nieszczęśliwy wypadek może spotkać na prawdę każdego. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy biernymi obserwatorami – czekając na światłach, czy idąc chodnikiem. Osoba, która spowoduje wypadek nie zawsze jest ubezpieczona, a polisa NNW może uchronić przed dużymi wydatkami na wizyty u lekarzy, czy rehabilitację. Dlatego warto to dobrze przemyśleć, zanim jeszcze cokolwiek się przytrafi.