Co da Twojej firmie ubezpieczenie od utraty zysku?


Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z ryzykiem. Różne zdarzenia losowe mogą doprowadzić do obniżenia zysków, jakie notuje przedsiębiorstwo. Na dzisiejszym rynku ubezpieczeniowym można znaleźć wiele produktów, które pozwalają całkowicie wyeliminować lub częściowo obniżyć straty wynikające z tego ryzyka.

Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku skierowane jest dla firm, które posiadają już ubezpieczenie mienia od ognia oraz innych zdarzeń losowych.

Ochrona tego ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe w skutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności. Ubezpieczenie to ma również zapewnić stabilność finansową przedsiębiorstwa poprzez niwelowanie negatywnych skutków przestoju firmy spowodowanego oddziaływaniem żywiołów (powódź, wybuch, uderzenie pioruna).

Ryzyko utraty zysku nie zostało objęte samodzielnym ubezpieczeniem i w praktyce występuje ono wspólnie z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zakres tego ubezpieczenia może zostać rozszerzony o dodatkowe ryzyka: deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi, powodzi, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi.

Pomyśl nad porządnym zabezpieczeniem swojej firmy od wszelkiego typu ryzyka.