Autocasco – przydatne informacje.


Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To od nas zależy, czy wykupimy to dodatkowe ubezpieczenie. W niektórych niekomfortowych sytuacjach autocasco może okazać się bardzo przydatne. Może ono pokryć wiele strat finansowych poniesionych w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu wskutek zdarzenia spowodowanego z winy ubezpieczonego. Przybliżmy więc więcej szczegółów dotyczących tego ubezpieczenia. Pozwoli to ocenić, czy chcemy takie dodatkowe zabezpieczeni posiadać.

Co przemawia za tym, by to ubezpieczenie wykupić? Jednymi z głównych zalet jest to, że nawet w przypadku takich zdarzeń na które nie mieliśmy wpływu większość z ubezpieczycieli przejmuje na siebie całe ryzyko odpowiedzialności za takie zdarzenia. Do tych zdarzeń zalicza się działanie żywiołów, kradzież oraz wandalizm.

Jak ocenić, czy kupno ubezpieczenia autocasco jest dla nas opłacalne? Pierwszą sprawą jest prosta kalkulacja wartości samochodu w stosunku do posiadanych środków finansowych. Jeśli odpowiedź na pytanie: czy utrata równowartości samochodu w gotówce w sposób radykalny wstrząśnie moimi finansami? jest twierdząca, to zdecydowanie przemawia to za kupnem ubezpieczenia. Utrata równowartości całego auta jest mało prawdopodobna. Większość z ponoszonych szkód to drobne i średnie sprawy. Trzeba dokonać tak jakby kalkulacji ryzyka. To znaczy ocenić jak często jeździmy, czy mamy tendencję do stłuczek.

Kolejną sprawą wartą przemyślenia jest obliczenie sobie kwoty potencjalnej składki AC, którą będzie trzeba zapłacić w ciągu najbliższych lat posiadania samochodu. Jaka jest to suma? Jaki to % wartości auta? Jednym z rozwiązań jakie może pomóc w przypadku niekorzystnego dla nas zdarzenia może być coroczne odkładanie wyliczonej kwoty na konto oszczędnościowe do czasu zakupu nowego auta. Wymaga to jednak ogromnej samodyscypliny.

Jeśli zdecydowalibyśmy się na zakup AC powinniśmy również rozpatrzeć to jaki zakres ochrony posiadają dane Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Bardzo często w tej kwestii się one różnią.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z jego zakresem, który zawsze jest zawarty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jeśli zainteresowało Ciebie to ubezpieczenie i chcesz zapoznać się ze szczegółami oraz zasięgnąć rady specjalistów. Zapraszamy do kontaktowania się z firmą APFINANSE poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.