Ubezpiecz się od złotówki dziennie


Co warto wiedzieć o Programie Warta dla Ciebie i Rodziny?

Zakres ochronyWariantySkładkiZawarcie umowy
  • Komu polecamy ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?– To oferta dla osób, które szukają zabezpieczenia siebie oraz rodziny na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Unikalna konstrukcja ubezpieczenia zapewnia klientom indywidualnym szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy (np. wypłata w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów).
  • Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?– To ubezpieczenie typowo ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych. Zakres ochrony zależy od tego, który z dostępnych wariantów wybierze klient. We wszystkich wariantach dostępny jest Pakiet Medyczny, który zapewnia pomoc specjalistów m. in. wizytę u lekarza specjalisty, wizytę pielęgniarki, opiekę domową po hospitalizacji, wizytę położnej po porodzie. 
    
   Dla bardziej wymagających klientów, którzy oczekują wysokich kwot świadczeń, a także rozbudowanej ochrony dostępne są warianty VIP.
   
  Dla bardziej wymagających klientów, którzy oczekują wysokich kwot świadczeń, a także rozbudowanej ochrony dostępne są warianty VIP.
  • Jaki zakres zdarzeń obejmuje ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?-Poszczególne warianty ubezpieczenia chronią Twoją rodzinę na wypadek, gdyby coś Ci się stało lub gdyby Ciebie zabrakło. Mogą zapewnić wypłatę pieniędzy w razie Twojej choroby lub pobytu w szpitalu czy też  w chwili urodzenia się dziecka.Mogą także obejmować ochroną ubezpieczeniową życie rodziców, teściów, małżonków, partnerów oraz dzieci. Warianty z szerszym zakresem ochrony zapewniają wsparcie finansowe w razie Twojej operacji oraz zachorowania dzieci, małżonka lub partnera, a także ich pobytu w szpitalu z różnych przyczyn.
  • Jaką ochronę gwarantują warianty VIP ?-Oferują bardzo wysokie kwoty świadczeń – nawet 480 000 zł w przypadku śmierci  w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. Oprócz tego można wybrać wariant obejmujący tylko Twoje życie i zdrowie lub kompleksowo zabezpieczający całą rodzinę.
  • Jaką ochronę zapewnia wariant 55 Plus?-W wariancie Twoje Życie 55 Plus zapewniamy wsparcie finansowe w razie wypadku. Poza wypłatą pieniędzy z polisy otrzymasz także  profesjonalną pomoc np. opiekę kardiologiczną, wizytę u lekarza specjalisty, opiekę domową, transport medyczny. Gdy urodzi się wnuczek Warta wypłaci nawet 500 zł.
  • Ile kosztuje ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?– Zaletą ubezpieczenia jest stała wysokość składki, niezależna od wieku.Poziom składki zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia, np. wariant Twoje Życie kosztuje od 33 zł miesięcznie.  Najszerszy wariant zapewniający kompleksową ochronę dla całej rodziny kosztuje od 64 do 132 zł miesięcznie. Warianty VIP z bardzo wysokimi kwotami świadczeń (nawet do 480 000 zł) można kupić od 190 zł do 350 zł miesięcznie.
  • Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta dla Ciebie i Rodziny?-Składki można opłacać z częstotliwością miesięczną za pomocą przelewu lub e-płatności
  • Co się stanie z umową jeśli nie będę mógł opłacać składek?-W takiej sytuacji należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia (wypowiedzenie ma skutek na koniec miesiąca, w którym Warta otrzyma pisemne wypowiedzenie).
  • Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?-Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Okres  korzystania z ochrony zależy od klienta  i może trwać maksymalnie do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 80 roku życia.
  • W jakim wieku można zawrzeć umowę Warta dla Ciebie i Rodziny?-Umowę mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 80 roku życia.
  • Jak wygląda proces zawarcia umowy Warta dla Ciebie i Rodziny?-Umowę podpiszesz na spotkaniu z agentem lub zdalnie bez wychodzenia z domu. Nie wymagane są żadne badania lekarskie, wypełniasz tylko jeden dokument (wnioskopolisę), który jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Od kiedy zaczyna działać ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny?-Początek odpowiedzialności następuje w kolejnym dniu po opłaceniu składki.
   Za dzień opłacenia składki uznaje się dzień wpływu składki na rachunek wskazany przez ubezpieczyciela w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia.
    

   W odniesieniu do niektórych zdarzeń ubezpieczeniowych wprowadzono tzw. okresy karencji. To oznacza, że ochrona zaczyna działać po upływie określonego czasu (szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny).

    

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  – warianty ubezpieczenia