Ryzyko budowlano-montażowe


Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i wszystkich ryzyk montażu obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane szkody powodujące utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie posiada formułę all risk co oznacza, że możesz zgłosić każdą szkodę, która nie jest wyłączona w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk budowy przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • roboty kontraktowe
 • sprzęt
 • wyposażenie
 • zaplecze robót kontraktowych
 • maszyny budowlane
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • mienie otaczające

W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk montażu przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • roboty kontraktowe
 • instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu
 • koszt montażu
 • roboty budowlane związane z realizowanymi robotami montażowymi
 • sprzęt
 • wyposażenie
 • zaplecze robót kontraktowych
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • mienie otaczające
 • maszyny budowlane