Ubezpieczenia transportowe przewoźnika (OCP)


UBEZPIECZENIA FLOTOWE

 

Dla firm posiadających więcej niż 10 pojazdów proponujemy rozwiązanie w postaci ubezpieczenia floty pojazdów. Ubezpieczenie gwarantuje utrzymanie wynegocjowanych składek ubezpieczeniowych przez dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy flotowej. Przy negocjowaniu składki za ubezpieczenie floty pojazdów, podstawowe znaczenie ma wartość wypłaconych odszkodowań, a nie ilość spowodowanych szkód. Ubezpieczenie floty transportowej jest rozwiązaniem wychodzącym na przeciw  oczekiwaniom firmom, które ze względu na ilość posiadanych pojazdów narażone na zwiększoną częstotliwość powodowanych szkód komunikacyjnych. Posiadamy w obsłudze kilkadziesiąt flot transportowych specjalizujących się zarówno w transporcie krajowym, międzynarodowym a także zajmujących się wypożyczaniem samochodów (w tym tak zwanych samochodów luksusowych) tzw. rent a car.

 

Za ryzyka komunikacyjne uznawane są ryzyka związane z pojazdem, jego ruchem lub dotyczące kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Na mocy Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, wykupywane każdorazowo na konkretny pojazd. Dodatkowo, poza ubezpieczeniem obowiązkowym istnieje szereg ubezpieczeń dobrowolnych:

  • Auto casco – przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem. Celem tego ubezpieczenia jest zrekompensowanie strat finansowych poniesionych w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu wskutek zdarzenia drogowego spowodowanego z winy Ubezpieczonego. Należy jednak pamiętać, że większość ubezpieczycieli w ubezpieczeniu Autocasco przejmuje na siebie również ryzyko odpowiedzialności  za zdarzenia na które nie mieliśmy żadnego wpływu takie jak kradzież, wandalizm, działanie żywiołów,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie chroni przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym zarówno kierowców oraz pasażerów,
  • assistance – usługa assistance obejmuje świadczenie pomocy w przypadku różnych zdarzeń związanych z pojazdem między innymi: holowanie pojazdu, dowóz paliwa, naprawy pojazdu w miejscu awarii, wynajęcie i dostarczenie pojazdu zastępczego, telefoniczną pomoc w rozmowach z ośrodkami medycznymi czy policją w przypadku pobytu za granicą
  • szyby èubezpieczenie szyb w pojeździe to gwarancja wymiany szyby w przypadku uszkodzenia szyby, bez naruszania ryzyka autocasco.   

 

TRUCK ASSISTANCE

Ubezpieczenie Truck Assistance jest dedykowane dla:

  •  pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
  •  ciągników siodłowych,
  •  naczep i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 44 ton

 

To nowoczesne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu. W razie nagłego zdarzenia możesz liczyć na usprawnienie, podnoszenie, holowanie pojazdu lub dostarczenie oryginalnych części zamiennych. Dzięki Truck Assistance czujesz się bezpiecznie na drogach w Polsce i Europie.