Majątkowe


Możesz ubezpieczyć swój:
– dom,
– mieszkanie,
– domek letniskowy
– dom w trakcie budowy.

Ubezpieczenie w zależności od potrzeb może opierać się na modelu „ryzyk nazwanych” (do zaistnienia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeniowego dojdzie tylko i wyłączenie w sytuacji zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem zdarzeń ubezpieczeniowych ujętych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) lub też na modelu „all risks” (od wszelkich ryzyk). Model ten zaś polega na tym, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za wszelkie zdarzenia ubezpieczeniowe, za wyjątkiem tych, które zostały ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Co można ubezpieczyć:

 • dom mieszkalny wraz ze elementami stałymi,
 • mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.),
 • ruchomości domowe (wyposażenie), które mogą znajdować się w domu lub mieszkaniu, pomieszczeniach przynależnych lub budynkach gospodarczych,
 • ruchomości domowe elektroniczne,
 • mienie osobiste osobiste poza miejscem ubezpieczenia.

Każdy z nas ma inne potrzeby ubezpieczeniowe i dlatego przygotowaliśmy długą listę ryzyk:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • kradzież (bez śladów włamania) dla wybranego mienia,
 • uszkodzenia mienia wskutek przepięcia,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek wandalizmu,
 • ubezpieczenie szyb i elementów szklanych od stłuczenia.

Dodatkowo możliwe jest rozszerzenie zakresu o następujące ubezpieczenia dodatkowe:

 • assistance,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • bagażu poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny i bagaż podróżny),
 • kosztów ochrony prawnej rodziny,
 • domu letniskowego,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków.