Prywatna Opieka Medyczna


Innowacyjne Plany Opieki Medycznej dla dzieci, dorosłych i seniorów  to szybki i wygodny dostęp do prywatnego leczenia na najwyższym poziomie – bez kolejek w ponad 1000 placówkach medycznych.  Sprawdź!

Oferta indywidualnego ubezpieczenia

Prywatne ubezpieczenie medyczne gwarantuje kompleksową opiekę medyczną na najwyższym poziomie, która obejmuje usługi z zakresu: specjalistycznych konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, profilaktyki, szczepień, prowadzenia ciąży, a także dostępną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu infolinię medyczną.

Usługi świadczone są w formie bezgotówkowej na podstawie okazania Karty Ubezpieczenia.

Zalety ubezpieczenia zdrowotnego:

 • krótki termin oczekiwania na wizytę u specjalisty czy badania diagnostyczne,
 • szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej,
 • przejrzysty i zrozumiały zakres ochrony,
 • bezgotówkowe korzystanie z usług w wybranych placówkach medycznych oraz placówkach współpracujących,
 • szeroka gama lekarzy specjalistów bez skierowań i limitów,
 • opieka medyczna podczas podróży krajowych i zagranicznych,
 • korzystna relacja ceny do oferowanego zakresu świadczeń,
 • pełny zakres badań diagnostycznych (bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za zużyte materiały, czy preparaty np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym),
 • profilaktyka: szczepienia, profilaktyka stomatologiczna,
 • protetyka stomatologiczna po wypadku,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (zasięg cały świat) – to gwarancja opieki medycznej podczas pobytu za granicą,
 • blisko 1000 placówek medycznych na terenie całego kraju – to gwarancja opieki medycznej w Polsce podczas urlopu i wyjazdów służbowych,
 • 24 godzinna infolinia

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy zakres usług oferowanych w ubezpieczeniu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, który może być świadczony w ramach prywatnej opieki medycznej.

 

Oferta pakietowego ubezpieczenia skierowana do firm

Oferta pakietowego ubezpieczenia skierowana do firm

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów korporacyjnych, którzy mają na celu zapewnienie pracownikom profesjonalnej opieki medycznej.

Motywowanie pracowników pozafinansowymi świadczeniami zyskuje coraz większą popularność.

Ubezpieczenie takie daje pracownikom wymierne korzyści w postaci nieograniczonego i szybkiego dostępu do opieki medycznej.

Korzyści dla Pracodawcy:

 • świadczenia z zakresu medycyny pracy,
 • wyższa lojalność pracowników wobec firmy,
 • atrakcyjność pakietu socjalnego oraz warunków zatrudnienia,
 • poprawa efektywności pracowników poprzez ograniczenie czasu potrzebnego na skorzystanie  z usług medycznych,
 • zmniejszenie absencji chorobowej poprzez łatwy dostęp do badań profilaktycznych,
 •  w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez pracodawcę, kwota płaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustaw o podatku dochodowym Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. – art. 16 ust. 1 pkt 59, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. – art. 23 ust. 1 pkt 57

Korzyści dla Pracownika:

 •  poczucie bezpieczeństwa – łatwa dostępności do lekarzy specjalistów oraz szeroki zakres ochrony,
 •  ochrona dla najbliższych – możliwość zawarcia ubezpieczenia w pakiecie  rodzinnym; opieką medyczną objęta jest wówczas cała rodzina – pracownik, współmałżonek, partner oraz dzieci,
 • oszczędność czasu i pieniędzy