Grupowe ubezpieczenia pracownicze


Grupowe ubezpieczenia pracownicze to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin. Nowoczesne ubezpieczenia zadowolą każdego pracownika i mogą być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Ubezpieczenia grupowe podnoszą atrakcyjność wariantów zatrudnienia w przedsiębiorstwie poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń. Ubezpieczenia pracownicze wychodzą na przeciw oczekiwaniom w zakresie ochrony życia i zdrowia zarówno Pracodawców jak i Pracowników. Składki w ubezpieczeniu grupowym są zazwyczaj niższe aniżeli w przypadku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Brak ankiety medycznej przy większej grupie pracowników umożliwia ochronę ubezpieczeniową bez względu na stan zdrowia. Polisa grupowa chroni nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy innego stosunku cywilnoprawnego. Po zakończeniu stosunku pracy ubezpieczenie może być indywidualnie kontynuowane. Funkcjonowanie w firmie pracowniczego ubezpieczenia grupowego podnosi prestiż i wizerunek firmy. Gdy składkę opłaca pracodawca, zostaje on zwolniony z obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika, a składka ubezpieczeniowa może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Korzyści:

  • Niskie składki ubezpieczeniowe.
  • Brak ankiety medycznej.
  • Możliwość dożywotniej, indywidualnej kontynuacji.
  • Podnoszenie prestiżu firmy.
  • Zwolnienie z obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej.